PROJEKTY UNIJNEW niniejszej sekcji zamieszczane są informacje o realizowanych projektach oraz o prowadzonych postępowaniach ofertowych w ramach poniższych projektów:
 Bon na innowacje GWG-3
Przeprowadzenie prac badawczych i proinnowacyjnych służących opracowaniu konstrukcji nowej gaśnicy 3-litrowej wodnej pianowe.
 Kredyt na innowacje technologiczne
Wdrożenie innowacji technologicznej w KZWM Ogniochron S.A
 Umiędzynarodowienie działalności
Umiędzynarodowienie działalności KZWM Ogniochron S.A. poprzez wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
 Rozwój infrastruktury B+R
Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby KZWM Ogniochron S. A.
 Badania na rynek polski
Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych.
 SHOW YOURSELF
Polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej - II edycja.
© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl