UMIĘDZYNARODOWIENIE DZIAŁALNOŚCI KZWM OGNIOCHRON S.A.Firma KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Umiędzynarodowienie działalności KZWM Ogniochron S.A. poprzez wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020; oś priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska; działanie: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; poddziałanie: Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej KZWM Ogniochron S.A., wynikających z niej działań, mających na celu umiędzynarodowienie działalności.

Ekspansja międzynarodowa wiąże się ze zwiększeniem aktywności na rynku zagranicznym, na którym przedsiębiorca jest już obecny.

Wnioskodawca posiada Strategię działalności międzynarodowej KZWM Ogniochron S.A.

Wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej polegać będzie na realizacji następujących działań:

1.udziale w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się za zagranicą, w tym:

- udział w imprezie targowo-wystawienniczej w Norymberdze w Niemczech

- udział w imprezie targowo-wystawienniczej w Amsterdamie w Holandii

- udział w imprezie targowo-wystawienniczej we Frankfurcie nad Menem w Niemczech

2.doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu na docelowy rynek zagraniczny – certyfikacja.

GŁÓWNYM CELEM projektu jest zwiększenie aktywności międzynarodowej KZWM OGNIOCHRON S.A. poprzez wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, podpisanie nowych kontraktów handlowych zagranicznych.


Projekt będzie trwał 11 miesięcy (od XI 2017 do IX.2018).

Budżet ogółem przewidziany na realizację projektu to 249 511,38 zł.

Kwota dofinansowania wyniesie 124 755,69 zł (50%).

Zapytania ofertowe w ramach projektu:
1. Zapytanie ofertowe nr OGN/01/03.03.02/2018 z dnia 15.01.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr OGN/01/03.03.02/2018 na organizację udziału firmy KZWM OGNIOCHRON S.A. w międzynarodowych targach branży ppoż. FeuerTRUTZ 2018 organizowanych w Norymberdze (Niemcy) w dniach 21-22.02.2018, w charakterze wystawcy.

Uwaga: Termin składania ofert – do 23.01.2018 r. do godz. 14.00

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe OGN/01/03.03.02/2018 (pdf)
- Zał. 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
- Zał. 2. Formularz oferty (doc)
- Zał. 3. Wykaz doświadczenia wykonawcy (doc)
- Zał. 4. Wykaz doświadczenia osób oddelegowanych (doc)
- Zał. 5. Wzór umowy (pdf)

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr OGN/01/03.03.02/2018 z dnia 26.01.2018
2. Zapytanie ofertowe nr OGN/02/03.03.02/2018 z dnia 19.04.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr OGN/02/03.03.02/2018 na organizację udziału firmy KZWM OGNIOCHRON S.A. w międzynarodowych targach "PLMA 2018 World of Private Label" w Amsterdamie (Holandia) w dniach 29-30.05.2018, w charakterze wystawcy.

Uwaga: Termin składania ofert – do 27.04.2018 r. do godz. 14.00

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe OGN/02/03.03.02/2018 (pdf)
- Zał. 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
- Zał. 2. Formularz oferty (doc)
- Zał. 3. Wykaz doświadczenia wykonawcy (doc)
- Zał. 4. Wykaz doświadczenia osób oddelegowanych (doc)
- Zał. 5. Wzór umowy (pdf)

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr OGN/02/03.03.02/2018 z dnia 30.04.2018


© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl