DLA AKCJONARIUSZYOGNIOCHRON S.A. z siedzibą w Andrychowie, ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów
tel.: +48 33 875 10 70
adres poczty elektronicznej: biuro@ogniochron.eu
adres internetowy: www.ogniochron.eu

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084681.

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 551-20-57-431 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości
4 800 000 złotych.

Zarząd OGNIOCHRON Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798, z późn. zmianami), wezwał wszystkich akcjonariuszy do złożenia akcji w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 42 w Andrychowie celem ich dematerializacji.
© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl