PRZEPISY PRAWNETutaj znajdziecie Państwo regulacje prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Gaśnice na stacjach paliw i w magazynach gazów

Warunki wyposażenia stacji paliw i magazynów gazów w gaśnice oraz sposób ich doboru wynika z § 81 i 120 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

Gaśnice w budynkach

Obowiązek wyposażenia budynków i innych obiektów budowlanych w gaśnice oraz sposób ich doboru i rozmieszczenia wynika z § 32 i 33 rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r (Dz. U. Nr 109, poz. 719)


Gaśnice w pojazdach mechanicznych

Obowiązek wyposażenia pojazdów w gaśnice wynika z § 11,18,24 i 40 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 262) z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U 2016 poz. 2022

Dodatkowo w poniższym załączniku udostępniamy ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Rodzaj dozoru technicznego dla gaśnic przenośnych i przewoźnych

Procedurę dozoru reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu, które weszło w życie w dniu 27 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 17 grudnia 2021 r., poz. 68).© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl