REKLAMACJEW przypadku występowania z roszczeniami gwarancyjnymi użytkownik może dostarczyć wadliwe urządzenie do dowolnego, autoryzowanego przez OGNIOCHRON S.A. punktu sprzedaży lub punktu serwisowego.

Koszty transportu wadliwego urządzenia ponosi użytkownik. Wraz z wadliwym urządzeniem należy przedstawić paragon fiskalny lub fakturę zakupu.

Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy. Wzór do pobrania z poniższego załącznika.


© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl