BADANIA NA RYNEK POLSKI
Firma KZWM Ogniochron S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie gaśnic samochodowych”.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowych gaśnic samochodowych 1 kg o unikatowych charakterystykach techniczno-użytkowych.

W ten sposób Wnioskodawca wprowadzi do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkował. Wydatki przewidziane w projekcie są niezbędne z punktu widzenia wdrożenia nowego produktu. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku międzynarodowym, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocni swoją pozycję na międzynarodowym rynku gaśnic. Projekt został poprzedzony analizą rynku i potrzeb potencjalnych klientów.

Projekt wpisuje się w strategię firmy, polegającą na wzmocnieniu jej pozycji na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością i atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia innowacyjnego produktu niezbędne jest budowa hali oraz nabycie środków trwałych.

Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R Spółka rozpocznie produkcję nowego innowacyjnego produktu, który zapewni klientom niespotykane dotąd parametry techniczno-użytkowe gaśnic samochodowych 1 kg. Nowy produkt uzyska niespotykaną dotąd skuteczność gaśniczą. Jednocześnie KZWM Ogniochron, dzięki niskim kosztom produkcji, będzie mógł oferować nowy produkt w bardzo konkurencyjnej cenie. Dla Wnioskodawcy realizacja niniejszego projektu ma istotny wpływ na zwiększenie skali działalności i stanowi krok milowy w procesie rozwoju firmy jako producenta innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo produktów.

KZWM Ogniochron w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję wśród producentów gaśnic.

Wartość projektu netto: 15 240 000,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 200 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 040 000,00 zł


© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl