SERWIS GAŚNICSprawne gaśnice to gwarancja bezpieczeństwa podczas zagrożenia pożarowego. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić ich prawidłowe działanie, dzięki regularnym przeglądom i pracom konserwacyjnym.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego serwisu. Zapewnia wysoki poziom oraz profesjonalizm w zakresie:

  • przeglądów okresowych sprzętu gaśniczego,
  • konserwacji i napraw sprzętu gaśniczego,
  • badań okresowych zbiorników ciśnieniowych wg zaleceń UDT,
  • opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • doradztwa technicznego.

tel.: 33 875 10 70 wew. 162
e-mail: serwis@ogniochron.eu

W Polsce zakres stosowania oraz konserwacji gaśnic jest określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz. 719). Za spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektów odpowiadają właściciele, zarządcy lub ich użytkownicy. Natomiast samych przeglądów urządzeń i zabezpieczeń dokonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia.


Każda gaśnica powinna być poddawana czynnością kontrolnym:

  • co najmniej raz do roku,
  • po każdym użyciu,
  • w momencie kiedy użytkownik zauważył nieprawidłowości w danym urządzeniem.


Przegląd gaśnicy (legalizacja) służy utrzymaniu gaśnicy w dobrym stanie technicznym. Polega między innymi na oględzinach zewnętrznych zbiornika, zaworu i węża gaśnicy. Sprawność techniczną potwierdza konserwator poprzez naklejenie etykiety serwisowej, na której powinny znaleźć się jego dane oraz informacje o kolejnym terminie przeglądu.

Naprawę gaśnicy wykonuje się najczęściej gdy zasadnicze elementy gaśnicy uległy uszkodzeniu lub minął termin ważności środka gaśniczego. Oprócz czynności, które wchodzą w skład przeglądu gaśnicy, wymieniany jest na nowy środek gaśniczy oraz gumowe uszczelnienia. Naprawę gaśnicy można wykonać tylko w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych korzystając z oryginalnych części zamiennych zgodnych z zatwierdzonym wzorem gaśnicy.
© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl