JAK ZACHOWAĆ SIĘ W RAZIE POŻARU?1. Niezwłocznie zaalarmuj wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, przy użyciu wszystkich dostępnych środków.

2. Wezwij straż pożarną. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Wybrać numer alarmowy (998 lub 112). Po zgłoszeniu się dyżurnego, należy spokojnie i wyraźnie podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, adres obiektu, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Po podaniu informacji nie należy odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, ponieważ przyjmujący może zażądać potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie oraz przesłanie dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3. Rozpocznij gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

4. Udziel pomocy osobom zagrożonym, rozpocznij ewakuację ludzi i mienia. Prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą przy podejmowaniu decyzji. Nie wolno dopuścić do powstania paniki, która może ogarnąć ludzi będących w sytuacji zagrożenia. Osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia, kierując się, zgodnie z oznakowaniem , do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników, strażaków, pracowników służby zabezpieczania obiektu.

5. Kiedy ugaszenie pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym jest niemożliwe wyjdź na zewnątrz budynku lub zjedź na piętro poniżej palącego się mieszkania. Nie wolno zjeżdżać windami, nie należy bez potrzeby otwierać drzwi i okien, ponieważ dostarczanie większej ilości tlenu może spowodować szybszy rozwój pożaru. Jeśli opuszczenie mieszkania jest niemożliwe, zbierz domowników w jednym pomieszczeniu, najlepiej z oknem i telefonem. Uszczelnij drzwi pomieszczenia, w którym przebywasz, aby dym nie przedostawał się do środka. Jeżeli to możliwe – zasłoń usta mokrą tkaniną i zmocz ubranie. Można też owinąć się mokrą, grubą tkaniną z naturalnych materiałów.
© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl