DLACZEGO WARTO ZABEZPIECZAĆ OBIEKTY GAŚNICAMI PIANOWYMI I WODNYMI?Większość obiektów użyteczności publicznej w naszym kraju od lat wyposażana jest w gaśnice proszkowe. Swoją popularność zdobyły dzięki wysokiej skuteczności gaśniczej, szerokiej dostępności oraz przystępnej cenie. Od kilku lat w Polsce i za granicą można zaobserwować rosnące zainteresowanie gaśnicami na bazie wody, co biorąc pod uwagę liczne zalety tego rodzaju sprzętu nie pozostaje bez znaczenia dla użytkowników.

EKOLOGIA

Gaśnice na bazie wody występować mogą w kilku wariantach. Są to zarówno gaśnice z czystą chemicznie, zdemineralizowaną wodą czyli gaśnice mgłowe lub wodne oraz te z dodatkiem środków pianotwórczych, zwane potocznie gaśnicami pianowymi, które znacząco podnoszą skuteczność gaśnicy, jak i zwiększają jej zakres zastosowań.

Gaśnice wodne i pianowe wykorzystywane są do gaszenia pożarów z grup A,B,F (ciał stałych, cieczy palnych i tłuszczów jadalnych).

Ze względu na stale rosnącą świadomość i koszty dotyczące ochrony środowiska, gaśnice wodne i pianowe to najbardziej czyste i proekologiczne wyposażenie obiektów. Na tym polu znacznie ustępują im gaśnice proszkowe, których głównym składnikiem są fosforany. W trakcie dokonywania czynności serwisowych należy w sposób staranny i zgodny z prawem utylizować proszek, który nie pozostaje obojętny dla środowiska i przy czynnościach naprawczych stanowi dodatkowy argument kosztowy dla właścicieli obiektów.

Gaśnice na bazie wody nie są szkodliwe ani dla ludzi, ani dla środowiska, można nimi gasić urządzenia będące pod napięciem do 1000 V oraz oleje i tłuszcze jadalne, co sprawia, że gaśnice te są obowiązkowym wyposażeniem kuchni w restauracjach, hotelach, szkolnych stołówkach. Idealnie nadają się również do wyposażenia mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Kuchnie to jedno z tych miejsc, które w statystykach pożarowych plasują się najwyżej. Warto uświadomić sobie, że z wszystkich dostępnych typów gaśnic tylko gaśnice na bazie wody nadają się do gaszenia pożarów tłuszczów jadalnych. Symbolem tego jest piktogram i litera „F” na etykiecie gaśnicy.

CZYSTOŚĆ

Gaśnice wodne i pianowe ze względu na rodzaj środka gaśniczego jakim jest woda lub woda z dodatkami, nie pozostawiają zabrudzenia oraz znaczącego zanieczyszczenia w przypadku konieczności użycia takiej gaśnicy. Szkody spowodowane użyciem takiej gaśnicy są dużo mniejsze. Po użyciu gaśnicy proszkowej, ze względu na bardzo rozdrobniony proszek powstaje ogromne zapylenie i tym samym zanieczyszczenie miejsca pożaru. Drobiny proszku wdzierają się w najdrobniejsze szczeliny i otwory czyniąc miejsce po pożarze bardzo trudnym do wyczyszczenia. W przypadku zagrożenia czy pożaru użycie gaśnicy proszkowej na przykład na korytarzach lub klatkach schodowych, poprzez zapylenie drobnym pyłem gaśniczym może powodować trudności ewakuacyjne. Dodatkowo używając gaśnicy proszkowej i gasząc nią sprzęty elektroniczne, wysokiej klasy maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu biur, archiwów, laboratoriów, hal produkcyjnych czy szpitali narażamy się na nieodwracalne uszkodzenie wartościowego sprzętu.

Gaśnice na bazie wody wykluczają takie ryzyko. Woda odparowuje w trakcie gaszenia a środek gaśniczy podawany jest w konkretnym kierunku bez ryzyka rozpylenia na inny obszar. Po użyciu gaśnic wodnych lub pianowych miejsce, w które podawaliśmy środek (a które nie było objęte bezpośrednim działaniem płomieni) wystarczy po prostu wymyć wodą z detergentem.


© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl