CERTYFIKATY MEDAPRAGAZ działając zgodnie z zakresem swojej notyfikacji według Dyrektywy 2014/90/UE, zaświadcza, że wymienione w dokumencie typy urządzeń są zgodne z obowiązującymi wymaganiami normy EN 3 wraz z późniejszymi zmianami oraz z Dyrektywą dotyczącą wyposażenia morskiego 2014/90/UE.

Poniżej do pobrania Certyfikaty MED dla gaśnic produkcji OGNIOCHRON S.A.

© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl