CERTYFIKATY CEBUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system jakości, funkcjonujący w firmie OGNIOCHRON S.A. w zakresie projektowania, wytwarzania, kontroli i badań końcowych urządzeń ciśnieniowych, wyspecyfikowanych w niniejszych certyfikatach, został przebadany według postanowień modułu H załącznika III dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych No 2014/68/UE i jest zgodny z postanowieniami dyrektywy, które go dotyczą.

Poniżej do pobrania certyfikaty CE dla wyrobów produkcji OGNIOCHRON S.A.

© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl