BADANIA KOROZYJNE
Oferujemy badania korozyjne w sztucznej atmosferze w rozpylonej solance obojętnej (typ NSS).

Komora solna pozwala na sprawdzenie odporności na korozję materiałów zawierających bądź niezawierających powłoki ochronnej. Badania wykonujemy w celu wykrywania nieciągłości w materiałach (porów oraz innych wad).

Co można badać?

  • metale i ich stopy
  • powłoki metalowe (anodowe i katodowe)
  • powłoki konwersyjne
  • powłoki anodowe tlenkowe
  • powłoki organiczne na materiałach metalowych

Jak wygląda badanie?

Próbki umieszczamy w kontrolowanym środowisku zawierającym rozpylony, obojętny 5% roztwór chlorku sodu (NaCl). Temperatura panująca wewnątrz kabiny badań wynosi 37 °C. Badania przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2017.Ocena wyników

  • wygląd po badaniu
  • wygląd po usunięciu powierzchownych produktów korozji
  • czas pojawienia się pierwszych i kolejnych oznak korozji
  • zmiana masy


Umożliwiamy także określenie odpowiednich kryteriów w wymaganiach dla badanej próbki.


Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Biel
m.biel@ogniochron.eu
tel.: 33 875 10 70 wew. 142

© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka prywatności i stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl