Atesty NIZP PZH-PIBNiżej wymienione środki gaśnicze stosowane w gaśnicach firmy KZWM OGNIOCHRON S.A. uzyskały pozytywną ocenę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w etykiecie lub instrukcji stosowania.

© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl