Oferta - KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe

Gaśnice wodne mgłowe

Gaśnica wodna mgłowa 6l
GWM-6x AF/MP