Oferta - KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe

Gaśnice i urz. śniegowe

Urządzenie gaśnicze 2kg
GSE-2x

Gaśnica śniegowa 2kg
GS-2x B

Gaśnica śniegowa 5kg
GS-5x B/MP