Oferta - KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe

Gaśnice proszkowe

Gaśnica proszkowa 1kg
GP-1z BC/MP

Gaśnica proszkowa 1kg
GP-1z ABC

Gaśnica proszkowa 1kg
GP-1x ABC/MP

Gaśnica proszkowa 2kg
GP-2x ABC/MP

Gaśnica proszkowa 2kg
GP-2x ABC/MM

Gaśnica proszkowa 4kg
GP-4x ABC/MP

Gaśnica proszkowa 6kg
GP-6x ABC/MP

Gaśnica proszkowa 6kg
GP-6z ABC/E

Gaśnica proszkowa 9kg
GP-9x ABC/MP/E

Gaśnica proszkowa 12kg
GP-12x ABC/E

Gaśnica proszkowa 12kg
GP-12z ABC/E