Oferta - KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe

Gaśnice i urz. przewoźne

Gaśnica przewoźna 25kg
AP-25x ABC

Gaśnica przewoźna 50kg
AP-50x ABC

Gaśnica przewoźna 25kg
AP-25z ABC

Gaśnica przewoźna 20kg
AS-20x B

Gaśnica przewoźna 30kg
AS-30x B

Gaśnica przewoźna 50kg
AS-50x B

Urządzenie gaśnicze pianowe 20l
AWP-20x

Agregat proszkowy 250kg
AP-250z ABC