OPIS SKRÓCONYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU GAŚNIC Z ŁADUNKIEM ZASILAJĄCYM (Z)Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic zładunkiem zasilajacym (typu „z”)

1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy.

Następnie należy wykonać następujące czynności:

2. Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:
 • stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),
 • stan zbiornika,
 • czytelność etykiety,
 • stan zaworu,
 • drożność i stan węża oraz tzw. pistoletu / prądownicy znajdującego się na końcu węża (jeżeli występuje w danym typie gaśnicy).

3. Rozkręcić gaśnicę, a następnie:
 • zważyć ładunek, a jego wartość odnotować na ładunku (waga brutto, data ważenia);
 • sprawdzić stan uszczelnień, zakonserwować za pomocą oleju metylosilikonowego;
 • sprawdzić stan połączeń gwintowych;
 • sprawdzić działanie zbijaka

4. Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego.

5. Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy.

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:
 • nazwa i adres zakładu serwisowego,
 • nazwisko i imię konserwatora,
 • data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),
 • data wykonanie naprawy (miesiąc / rok),
 • data następnego badania (miesiąc / rok).

Po wykonaniu przeglądu należy zaznaczyć datę jego wykonania i datę następnego badania.

Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).
© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl