OPIS SKRÓCONYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU GAŚNIC STALE BĘDĄCYCH POD CIŚNIENIEM (X)Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic stale będących pod ciśnieniem (typu „x”)

1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy.

Następnie należy wykonać następujące czynności:

2. Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy
 • stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),
 • stan zbiornika,
 • czytelność etykiety,
 • stan zaworu,
 • wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),
 • drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy).

3. Używając manometru serwisowego sprawdzić ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika (w przypadku gaśnic wyprodukowanych przed 2000 r. sprawdzić skuteczność działania manometru będącego na wyposażeniu gaśnicy).

4. Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego (Sprawdzenie możliwe jest bez konieczności wykręcenia zaworu).

5. Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy.

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:
 • nazwa i adres zakładu serwisowego,
 • nazwisko i imię konserwatora,
 • data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),
 • data wykonania naprawy (miesiąc / rok
 • data następnego badania (miesiąc / rok).

Po wykonaniu przeglądu należy zaznaczyć datę jego wykonania i datę następnego badania.

Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).
© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl