OPIS SKRÓCONYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU GAŚNIC NA DWUTLENEK WĘGLA (GS)Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic na dwutlenek węgla (typu GS)

1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę.

Następnie należy wykonać następujące czynności:
 • sprawdzić trwałe oznakowania na zbiorniku i porównać z danymi z etykiety gaśnicy;
 • sprawdzić datę legalizacji zbiornika przez UDT.

2. Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:
 • stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),
 • stan zbiornika,
 • czytelność etykiety,
 • stan zaworu,
 • drożność i stan węża z prądownicą (jeżeli występuje w danym typie gaśnicy).

3. Sprawdzić ilość środka gaśniczego poprzez zważenie gaśnicy (bez węża i prądownicy) i porównanie danych z trwałymi oznakowaniami wybitymi na zbiorniku gaśnicy.

4. Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy.

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:
 • nazwa i adres zakładu serwisowego,
 • nazwisko i imię konserwatora,
 • data wykonania przeglądu (miesiąc / rok);
 • data wykonania naprawy (miesiąc / rok);
 • data następnego badania (miesiąc / rok).

Po wykonaniu przeglądu należy zaznaczyć datę jego wykonania i datę następnego badania.

Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).
© 2021 ogniochron.eu | OGNIOCHRON S.A. | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 Andrychów, Polska
tel: +48 33 875 10 70 | e-mail: biuro@ogniochron.eu

Polityka stosowania cookies

Realizacja strony weboski.pl