Zdjęcia produktów

Poniżej do pobrania zdjęcia produktów firmy KZWM OGNIOCHRON S.A.

Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych i promocyjnych możliwe po udzieleniu pisemnej zgody KZWM OGNIOCHRON S.A.
Prośby należy kierować do Działu Marketingu (kontakt: e-mail: p.manda@ogniochron.eu, tel.: +48 33 875 10 70 wew. 156)
Załączniki

Gaśnica proszkowa GP-1z BC/MP bez wieszaka
Gaśnica proszkowa GP-1z BC/MP z wieszakiem
Gaśnica proszkowa GP-1z ABC
Gaśnica proszkowa GP-1x ABC/MP
Gaśnica proszkowa GP-2x ABC/MP
Gaśnica proszkowa GP-2x ABC/MM
Gaśnica proszkowa GP-4x ABC/MP
Gaśnica proszkowa GP-6x ABC/MP
Gaśnica proszkowa GP-6z ABC/MM
Gaśnica proszkowa GP-9x ABC/MP
Gaśnica proszkowa GP-12x ABC
Gaśnica proszkowa GP-12z ABC
Gaśnica płynowa GWG-2x ABF/MP
Gaśnica płynowa GPN-6x AB/MP
Gaśnica płynowa GPN-6z AB
Gaśnica płynowa GPN-9z AB
Gaśnica wodna mgłowa GWM-6x AF/MP
Gaśnica śniegowa GS-2x B
Gaśnica śniegowa GS-5x B
Urządzenie gaśnicze śniegowe GSE-2x
Urządzenie gaśnicze proszkowe UGP-1z ABC Dalmatyńczyk
Urządzenie gaśnicze proszkowe UGP-1z ABC Łowicka
Urządzenie gaśnicze proszkowe UGP-1z ABC Kalendarz
Urządzenie gaśnicze płynowe UGD-1x ABF
Urządzenie gaśnicze płynowe UGPN-2x ABF/MP białe
Urządzenie gaśnicze płynowe UGPN-2x ABF/MP czerwone
Samoczynne urządzenie gaśnicze proszkowe SUG-4x
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-25x ABC
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-25z ABC
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-50x ABC
Gaśnica przewoźna proszkowa AP-50z ABC
Agregat proszkowy AP-250z ABC
Gaśnica przewoźna śniegowa AS-20x B
Gaśnica przewoźna śniegowa AS-30x B
Gaśnica przewoźna śniegowa AS-50x B
Urządzenie gaśnicze przewoźne płynowe AWP-20x
Motopompa pływająca Niagara 1
Motopompa pływająca Niagara 2
Motopompa pływająca Niagara 2 Plus
Motopompa pływająca Niagara Max
Motopompa pływająca Niagara Mini
Motopompa pływająca Niagara Plus
Podręczny zestaw gaśniczy PZG-1
Wytwornica piany WP-2/75


Projekty Unijne