Reklamacje

W przypadku występowania z roszczeniami gwarancyjnymi użytkownik może dostarczyć wadliwe urządzenie do dowolnego, autoryzowanego przez KZWM OGNIOCHRON S.A. punktu sprzedaży lub punktu serwisowego (pełna lista na www.ogniochron.eu). 

 

Koszty transportu wadliwego urządzenia ponosi użytkownik. Wraz z wadliwym urządzeniem należy przedstawić paragon fiskalny lub fakturę zakupu.

 

Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy. Wzór do pobrania z poniższego załącznika.
Załączniki


Projekty Unijne