Nowość w ofercie KZWM Ogniochron S.A.

 

 

Nowość w ofercie KZWM Ogniochron S.A.

Mamy przyjemność poinformować, że została wdrożona do produkcji innowacyjna gaśnica samochodowa 1 kg o unikatowych charakterystykach techniczno-użytkowych będąca rezultatem przeprowadzonych prac B+R.


Nowy produkt charakteryzuje się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami oraz wysoką jakością i posiada następujące charakterystyki:


1. Krótszy czas potrzebny do ugaszenia pożaru
2. Szerszy strumień wyrzucanego proszku gaśniczego
3. Większa dynamika i ilość wyrzuconego proszku gaśniczego
4. Większa objętość jednego kilograma proszku

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Projekty Unijne