Dla akcjonariuszy

KZWM OGNIOCHRON S.A. z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów
tel.: +48 33 875 10 70
adres poczty elektronicznej: biuro@ogniochron.eu
adres internetowy: www.ogniochron.eu

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084681.

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 551-20-57-431 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 4 800 000 złotych.

Projekty Unijne