Zasady użycia sprzętu gaśniczego

1. Podręczny sprzęt gaśniczy jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu, co umożliwia stosowanie go przez osoby dorosłe bez specjalnego przeszkolenia.

2. Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.

3. Sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działania źródeł ciepła (piece, grzejniki, promienie słoneczne).

4. Przed użyciem sprzętu gaśniczego należy poprawnie ocenić sytuację oraz ryzyko. W razie konieczności zaalarmować osoby zagrożone i wezwać straż pożarną (tel. 998 lub 112).

5. Podczas gaszenia pożaru czas działa na niekorzyść gaszącego. W razie możliwości należy poprosić o pomoc inne osoby. W ten sposób zyskuje się na czasie i zwiększa skuteczność akcji gaśniczej.

6. Zawsze należy dobrać odpowiedni rodzaj gaśnicy do typu pożaru. Np. gaśnica typu BC nie poradzi sobie z pożarami materiałów z grup A, a to zmniejsza szanse na ugaszenie pożaru w jego początkowej fazie.

7. Przed przystąpieniem do gaszenia należy upewnić się, czy urządzenie, w którego rejonie powstał pożar, nie jest podłączone do prądu elektrycznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy użyć gaśnic przystosowanych do gaszenia urządzeń będących pod napięciem.

8. W czasie akcji gaśniczej należy kierować środek gaśniczy na źródło ognia.

9. Nigdy nie należy kierować środka gaśniczego pod wiatr, tylko zgodnie z jego kierunkiem.

10. Po zakończeniu gaszenia może dojść do ponownego zapłonu. Warto wtedy dysponować rezerwą środka gaśniczego.

11. Po każdym wykorzystaniu niezwłocznie powinno się oddać gaśnicę do serwisu, gdyż tylko sprawna gaśnica pomoże przy następnym pożarze.

12. Wykaz autoryzowanych zakładów serwisowych dostępny jest na www.ogniochron.eu/services» Eksploatacja agregatów gaśniczych wyprodukowanych przed 2002r.
» Eksploatacja agregatów śniegowych ze zbiornikami o ciśn. próbnym 19MPa
» Forma dozoru dla gaśnic przewoźnych typu x
» Forma dozoru dla gaśnic przenośnych typu x
» Substancje zubażające warstwę ozonową
» Jak właściwie dobrać sprzęt gaśniczy?
» Jak zachować się w razie pożaru?
» Zasady użycia sprzętu gaśniczego
» Gaśnice pianowe i wodne. Dlaczego warto zabezpieczać nimi obiekty?


Projekty Unijne