Jak właściwie dobrać sprzęt gaśniczy?

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o możliwości ugaszenia pożaru z użyciem gaśnicy jest jej skuteczność gaśnicza.

 

Na etykiecie każdej gaśnicy znajduje się informacja o grupach pożarowych, które można gasić przy jej użyciu. Dodatkowo dla grup pożarów A, B oraz F określona jest wielkość pożaru testowego, np. 8A, 55B, 40F, jaki może być nią ugaszony (wymagania i przebieg testów dla poszczególnych pożarów testowych określa Polska Norma PN-EN 3-7). Badania takie przeprowadzają uprawnione do tego instytuty. Pozytywny wynik testów jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu dopuszczającego daną gaśnicę do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

 

Im wyższa wartość skuteczności gaśniczej tym większy pożar można ugasić, a skuteczność gaśnicza nie idzie w parze z wielkością gaśnicy. KLASYFIKACJA POŻARÓW: 


POŻARY MATERIAŁÓW STAŁYCH, np. drewna, papieru, węgla, tkaniny, słomy.

POŻARY CIECZY I MATERIAŁÓW STAŁYCH TOPIĄCYCH SIĘ, np. nafty, benzyny, alkoholi, farb, lakierów.

POŻARY GAZÓW, np. gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu.

POŻARY TŁUSZCZÓW I OLEJÓW W URZĄDZENIACH KUCHENNYCH, np. rozgrzany olej jadalny na patelni, we frytownicy.

 

Wybór gaśnicy powinnien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.
 GAŚNICE PROSZKOWE                            sprawdź ofertę »

 

To najpopularniejszy typ gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany za pomocą sprężonego gazu. Przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A, B, C lub B, C w zależności od rodzaju użytego proszku. Zaletą gaśnic proszkowych jest możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.


Stosowane są do zabezpieczania:

obiektów użyteczności publicznej,
hal przemysłowych i magazynowych,
transportu samochodowego, kolejowego i wodnego.

Niewskazane jest gaszenie urządzeń mechanicznych w ruchu, ponieważ mogą spowodować ich zatarcie.

Gaśnicami proszkowymi nie wolno gasić pożarów olejów i tłuszczów w urządzeniach kuchennych!
 GAŚNICE WODNE PIANOWE - PŁYNOWE                            sprawdź ofertę »

To typ gaśnic, gdzie środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza, która powstaje z koncentratu środka pianotwórczego i wody. Piana uwalniana jest ze zbiornika pod wpływem sprężonego gazu.
Gaśnice pianowe idealnie nadają się do gaszenia pożarów grup A i B.
Stosowane są często do gaszenia pożarów spowodowanych spalaniem paliw, farb, lakierów oraz olejów.

Znajdują szerokie zastosowanie w:

obiektach użyteczności publicznej,
pomieszczeniach biurowych,
halach produkcyjnych,
szkołach,
magazynach cieczy palnych,
portach lotniczych.

W porównaniu z gaśnicami proszkowymi, gaśnice pianowe są bardziej ekologiczne, a czyszczenie po użyciu środka gaśniczego jest znacznie łatwiejsze. Tradycyjnych gaśnic pianowych nie wolno używać do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, gdyż strumień piany doskonale przewodzi prąd. Wyjątkiem od tej reguły są nowoczesne gaśnic, które mamy w naszej ofercie. Gwarantują użytkownikowi bezpieczeństwo
przy napięciu do 1000V i zachowaniu odległości 1m od gaszonego przedmiotu.

Żadną gaśnicą wodną pianową i płynową nie wolno gasić ciał reagujących chemicznie z wodą!
 GAŚNICE NA CO2 - ŚNIEGOWE                            sprawdź ofertę »

 
Typ gaśnic, gdzie środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla (CO2).
Służą do gaszenia pożarów z grupy B.


Znajdują szczególne zastosowanie wszędzie tam, gdzie użycie proszków gaśniczych nie jest wskazane ze względu na występowanie urządzeń wrażliwych na pyły i wszelkie zabrudzenia,
np. w:

lakierniach
energetyce,
halach przemysłowych.

Nie zostawiają śladów po użycia środka gaśniczego, mają jednak mniejszą skuteczność gaszenia w porównaniu z innymi gaśnicami o podobnej masie.
Działanie gaśnicze polega na zmniejszeniu stężenia procentowego tlenu w powietrzu, ale także na znacznym obniżeniu temperatury. Z tego powodu, używając gaśnic śniegowych, należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte części ciała, gdyż mogą ulec odmrożeniu.

Również dlatego nie należy gasić tymi gaśnicami ludzi! 

 GAŚNICE WODNE MGŁOWE                            sprawdź ofertę »

 

To wyjątkowy typ gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest woda zdemineralizowana. Unikatowa technologia wytwarzania z niej ekologicznej mgły wodnej pozwala zminimalizować szkody powstałe
w wyniku gaszenia pożaru.

Doskonale nadają się do gaszenia płonącej na ludziach odzieży, ważnych dokumentów i urządzeń.

Stosowane są do zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza:

biur, archiwów, szkół,
przychodni medycznych,
kancelarii prawnych,
pomieszczeń gastronomicznych,
kuchni domowych.

Skutecznie gaszą nie pozostawiając śladów po użyciu środka gaśniczego. GAŚNICE DOMOWE                            sprawdź ofertę »

 
Doskonale nadają się do gaszenia większości domowych pożarów w zarodku. Mały ciężar, zastosowanie ekologicznego i nietoksycznego środka gaśniczego oraz łatwość użycia urządzenia przez osoby dorosłe bez specjalnego przeszkolenia. Skutecznie gaszą pożary ciał stałych, cieczy oraz olejów i tłuszczów jadalnych.


Ponadto nowoczesna estetyka doskonale wkomponowuje je w klimat współczesnego mieszkania.

Gaśnice te są niezbędne do zabezpieczenia wszystkich domowych pomieszczeń, zwłaszcza do kuchni oraz salonu z kominkiem.

Główne cechy:

ekologiczne,
proste w użyciu,
skuteczne,
możliwość wielokrotnego napełniania.


» Eksploatacja agregatów gaśniczych wyprodukowanych przed 2002r.
» Eksploatacja agregatów śniegowych ze zbiornikami o ciśn. próbnym 19MPa
» Forma dozoru dla gaśnic przewoźnych typu x
» Forma dozoru dla gaśnic przenośnych typu x
» Substancje zubażające warstwę ozonową
» Jak właściwie dobrać sprzęt gaśniczy?
» Jak zachować się w razie pożaru?
» Zasady użycia sprzętu gaśniczego
» Gaśnice pianowe i wodne. Dlaczego warto zabezpieczać nimi obiekty?


Projekty Unijne