Bon na innowacje - GWG-3

 

Firma KZWM OGNIOCHRON S.A otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Przeprowadzenie prac badawczych i proinnowacyjnych służących opracowaniu konstrukcji nowej gaśnicy 3-litrowej wodnej pianowej” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020; Działanie 1.2 Badania i Innowacje w przedsiębiorstwach; Poddziałanie 1.2.3 Bony na Innowacje

 

Cel projektu:

Celem projektu będą badania prowadzące do opracowania nowej gaśnicy wodnej pianowej, o zawartości 3 litrów najwyższej klasy środka gaśniczego, przeprowadzenie wstępnych testów pożarowych w celu zoptymalizowania konstrukcji, przeprowadzenie ostatecznych testów pożarowych  (warunek konieczny w procesie certyfikacji) przeprowadzenie badań dotyczących jakości i zgodności z wymogami i obowiązującymi normami (m. in. Europejska Dyrektywa Ciśnieniowa, PN-EN 3-7, PN-EN 3-8), oraz uzyskanie Świadectwa Dopuszczenia na rynek polski.

 

Planowane efekty:

Nowa gaśnica wodna pianowa o pojemności 3 litrów środka gaśniczego będzie pierwszą w ofercie KZWM OGNIOCHRON S.A. tego typu gaśnicą, zgodną z rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010 r (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Pozwoli to zaoferować ten produkt dla całej branży gastronomiczno-hotelarskiej (segment HORECA). Jednocześnie, bazując na posiadanym przez KZWM OGNIOCHRON S.A. doświadczeniu w zastosowaniu płynnych środków gaśniczych, gaśnica ta będzie się charakteryzowała najwyższą na rynku skutecznością gaśniczą (dla tej pojemności) oraz możliwością stosowania w temperaturach od -30 do + 60 °C. Parametry te dadzą tej gaśnicy bardzo dużą przewagę nad konkurencją i umożliwią skuteczne konkurowanie z innymi producentami gaśnic dla branży HORECA.

 

Zapytania ofertowe w ramach projektu:

1. Badania mające na celu określenie parametrów strugi wytwarzanej podczas użycia wykonanych przez KZWM OGNIOCHRON S.A. różnych prototypów gaśnicy 3 litrowej wodnej pianowej.


Poniżej pliki do pobrania:

 

2. Przeprowadzenie testów, badań i procedur mających na celu uzyskanie  Świadectwa Dopuszczenia (certyfikatu) gaśnicy wodnej pianowej o pojemności 3 litrów środka gaśniczego, na rynek krajowy. Wystawienie Świadectwa Dopuszczenia.

Poniżej pliki do pobrania:

 

Kwota wydatków kwalifikowalnych netto – 62 958,62
Poziom dofinansowania – 90%
Kwota dofinansowania netto – 56 662,76
Okres realizacji projektu: 01.03 – 31.08. 2017

 

Informacja o wynikach postepowania ofertowego:

Projekty Unijne