Substancje zubażające warstwę ozonową

W odpowiedzi na Państwa liczne pytania dotyczące produktów marki KZMW OGNIOCHRON S.A. w odniesieniu do ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, pragniemy wyjaśnić, że zapisy tej ustawy nie odnoszą się do naszych produktów.

Identyczne stanowisko zajął również Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Informację tą można znaleźć na stronie http://www.ichp.pl/biuro-ochrony-warstwy-ozonowej-i-klimatu-ichp» Eksploatacja agregatów gaśniczych wyprodukowanych przed 2002r.
» Eksploatacja agregatów śniegowych ze zbiornikami o ciśn. próbnym 19MPa
» Forma dozoru dla gaśnic przewoźnych typu x
» Forma dozoru dla gaśnic przenośnych typu x
» Substancje zubażające warstwę ozonową
» Jak właściwie dobrać sprzęt gaśniczy?
» Jak zachować się w razie pożaru?
» Zasady użycia sprzętu gaśniczego
» Gaśnice pianowe i wodne. Dlaczego warto zabezpieczać nimi obiekty?


Projekty Unijne