Certyfikat MED

APRAGAZ działając zgodnie z zakresem swojej notyfikacji według Dyrektywy 2014/90/UE, zaświadcza, że wymienione w dokumencie typy urządzeń są zgodne z obowiązującymi wymaganiami normy EN 3 wraz z późniejszymi zmianami oraz z Dyrektywą dotyczącą wyposażenia morskiego 2014/90/UE.

Poniżej do pobrania Certyfikat MED dla gaśnic produkcji KZWM OGNIOCHRON S.A.
Załączniki


Projekty Unijne