Atesty NIZP-PZH

Niżej wymienione środki gaśnicze stosowane w gaśnicach firmy KZWM OGNIOCHRON S.A. uzyskały pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w etykiecie lub instrukcji stosowania.
Załączniki


Projekty Unijne