Certyfikaty CE

BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system jakości, funkcjonujący w firmie KZWM OGNIOCHRON S.A. w zakresie projektowania, wytwarzania, kontroli i badań końcowych urządzeń ciśnieniowych, wyspecyfikowanych w niniejszych certyfikatach, został przebadany według postanowień modułu H załącznika III dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych No 2014/68/UE i jest zgodny z postanowieniami dyrektywy, które go dotyczą.

Poniżej do pobrania certyfiakty CE dla wyrobów produkcji KZWM OGNIOCHRON S.A.
Załączniki


Projekty Unijne