Eksploatacja agregatów śniegowych ze zbiornikami o ciśn. próbnym 19MPa

Pytanie: Jak należy postępować z agregatami gaśniczymi na dwutlenek węgla (tzw. AS – agregaty śniegowe).

 

Odpowiedź:

 

 

 

 

Zgodnie z wymogami Ustawy o certyfikacji wyrobów służących ochronie ppoż.

gaśnice i agregaty gaśnicze w trakcie napraw należy poddać czynnościom przywracającym im „wzorzec” jaki został przedstawiony do certyfikacji w CNBOP w Józefowie. Dotyczy to części zamiennych, zaworów, głowic, węży jak również rodzaju i ilości środka gaśniczego. Brak możliwości przywrócenia „wzorca” powoduje konieczność wycofania danego typu urządzenia.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku agregatów gaśniczych typu ASL 12, 20, 30, 60 i 120,w których wykorzystano zbiorniki o ciśnieniu próbnym 19 MPa. Po zmianie Ustawy o Dozorze Technicznym w 2003 r. zmieniła się wielkość napełnienia tych zbiorników. Zgodnie z nowymi wymaganiami zbiorniki otrzymały następujące wielkości napełnień:

 

Lp.

Dotychczasowa wielkość napełnienia

Wielkość napełnienia po badaniach UDT

Maksymalny dopuszczalny ubytek wagi 

1

6 kg

Max. 5,50 kg

- 0,2 kg

2

20 kg

Max 18,00 kg

-0,35 kg

3

30 kg

Max. 26,40 kg

- 1,0 kg

 

Z powyższej tabeli wynika jednoznacznie, że po badaniach UDT agregaty ze zbiornikami o ciśnieniu próbnym 19 MPa nie spełniają wymagań normy PN-88/ M-51072 w zakresie wielkości ładowania. W związku z tym należy je wycofać z dalszej eksploatacji  zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o odpadach.» Eksploatacja agregatów gaśniczych wyprodukowanych przed 2002r.
» Eksploatacja agregatów śniegowych ze zbiornikami o ciśn. próbnym 19MPa
» Forma dozoru dla gaśnic przewoźnych typu x
» Forma dozoru dla gaśnic przenośnych typu x
» Substancje zubażające warstwę ozonową
» Jak właściwie dobrać sprzęt gaśniczy?
» Jak zachować się w razie pożaru?
» Zasady użycia sprzętu gaśniczego
» Gaśnice pianowe i wodne. Dlaczego warto zabezpieczać nimi obiekty?


Projekty Unijne