Opis skróconych czynności przeglądu gaśnic z ładunkiem zasilającym (z)

Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu gaśnic zładunkiem zasilajacym (typu „z”)

 

1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy.

 

Następnie należy wykonać następujące czynności:

 

2. Sprawdzić ogólny stan techniczny gaśnicy:

- stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),

- stan zbiornika,

- czytelność etykiety,

- stan zaworu,

- drożność i stan węża oraz tzw. pistoletu / prądownicy znajdującego się na końcu węża (jeżeli występuje w danym typie gaśnicy).

 

3. Rozkręcić gaśnicę, a następnie:

- zważyć ładunek, a jego wartość odnotować na ładunku (waga brutto, data ważenia);

- sprawdzić stan uszczelnień, zakonserwować za pomocą oleju metylosilikonowego;

- sprawdzić stan połączeń gwintowych;

- sprawdzić działanie zbijaka

 

4. Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego.

 

5. Potwierdzić wykonanie czynności za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy.

 

Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:

- nazwa i adres zakładu serwisowego,

- nazwisko i imię konserwatora,

- data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),

- data wykonanie naprawy (miesiąc / rok),

- data następnego badania (miesiąc / rok).

 

Po wykonaniu przeglądu należy zaznaczyć datę jego wykonania i datę następnego badania.

 

Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy).



» Opis skróconych czynności przeglądu gaśnic na dwutlenek węgla (GS)
» Opis skróconych czynności przeglądu gaśnic stale będących pod ciśnieniem (x)
» Opis skróconych czynności przeglądu gaśnic z ładunkiem zasilającym (z)


Projekty Unijne