Eksploatacja agregatów gaśniczych wyprodukowanych przed 2002r.

Pytanie: czy możliwa jest eksploatacja agregatów gaśniczych AP- 25z i AP-50z produkowanych przed 2002r.?

 

Odpowiedź:

            W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące agregatów AP 25 i 50z wyprodukowanych przed 2002 r. wyjaśniamy:

 

1. Wszystkie agregaty gaśnicze zgodnie z przepisami o certyfikacji wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać certyfikat CNBOP w Józefowie.

 

2. Zgodnie z wymaganiami w przypadku napraw agregatów należy stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze, które producent zastosował do danego typu agregatu.

 

3. Zgodnie z wymaganiami producentów proszków gaśniczych po 5 latach eksploatacji należy wymienić proszek gaśniczy na nowy. W agregatach produkowanych przed 2002r. stosowano środki gaśnicze o nazwie LB -2, LB-1, LB-3 , Polenit W lub Polenit F. Środki tego typu od kilku lat nie są dostępne na rynku, a ze względów prawnych nie  ma możliwości zastąpienia ich innymi środkami gaśniczymi bez konieczności wykonania nowych certyfikatów w CNBOP. Ponieważ nie można odtworzyć wzorca zatwierdzonego przez CNBOP ww. agregaty należy złomować zgodnie z warunkami Ustawy o odpadach.

 » Eksploatacja agregatów gaśniczych wyprodukowanych przed 2002r.
» Eksploatacja agregatów śniegowych ze zbiornikami o ciśn. próbnym 19MPa
» Forma dozoru dla gaśnic przewoźnych typu x
» Forma dozoru dla gaśnic przenośnych typu x
» Substancje zubażające warstwę ozonową
» Jak właściwie dobrać sprzęt gaśniczy?
» Jak zachować się w razie pożaru?
» Zasady użycia sprzętu gaśniczego
» Gaśnice pianowe i wodne. Dlaczego warto zabezpieczać nimi obiekty?


Projekty Unijne