Oferta - KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe

Samoczynne urz. gaśnicze

Urządzenie gaśnicze 4kg
SUG-4x ABC