Aktualne terminy szkoleń

 

Kolejny kurs konserwatorów gaśnic odbędzie się we wrześniu 2018 r. w Andrychowie (siedziba firmy). Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują bezterminowe uprawnienia do wykonywania działań serwisowych gaśnic przenośnych wykonanych zgodnie z Normą PN-EN 3, gaśnic przewoźnych wykonanych zgodnie z Normą PN-EN 1866-1. Dokładny termin będzie podany w późniejszym terminie.